Aprofitant el CS, i buscant entre els enllaços sobre tipografia, retrobo una de les meves eines en línia preferides: el testejador tipogràfic 2.0.
Es tracta d'un lloc dedicat a la tipografia en pantalla, en el que podem comparar diferents fonts per veure quina s'adapta millor al nostre bloc o web.

En les tres columnes disponibles, i gràcies a un sistema ajax que ens permet canviar el color, el cos, els espais en blanc, sangries, interliniat, i d'altres aspectes del text, podem analitzar en temps real les característiques i l'aspecte sobre un text simulat, fins que determinem els estils més adequats. Un cop triats, podem exportar-los en format CSS, llestos per a colocar en els nostres documents.

Views: 91

Comments are closed for this blog post

Fes-te la samarreta ja!

gràcies al grup de Serigrafia

© 2020   Created by Centres Públics d'Ensenyament d'Arts Gràfiques.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service