Declaració de Roa per la integració de les TIC a l'educació

Declaració de Roa per la integració de les TIC a l'educació

Declaració de Roa per la integració de les TIC en l'educació
L'efectiva incorporació a la Societat de la Informació i la Comunicació ha de ser un objectiu prioritari per a qualsevol sistema educatiu i per a qualsevol país. La institució educativa ha d’assumir la responsabilitat d’aconseguir l’alfabetització digital i l’accés de la ciutadania a les TIC. Però la integració de les TIC necessita un impuls molt més decidit per part de tota la comunitat educativa; en conseqüència, el professorat reunit a Roa realitza la següent declaració per la integració de les TIC en l’ensenyament.

  1. La incorporació de les TIC facilita l’aprenentatge i la comunicació de tota la comunitat educativa, i resulta un objectiu irrenunciable.
  2. És necessària una política decidida de les administracions educatives perquè les TIC formin part del currículum i s’integrin en ell amb competències definides.
  3. Resulta necessària la implementació d'un sistema d’avaluació dels models d’integració existents i dels que es puguin posar en marxa.
  4. S'ha de dotar a tots els centres educatius de mitjans tècnics suficients i funcionals. És prioritari l’accés a Internet mitjançant banda ampla.
  5. La dotació de mitjans ha d’anar sempre acompanyada del personal tècnic especialitzat. A més, considerem necessària la creació de la figura de l'animador/a TIC, que promogui l’ús d’aquestes tecnologies, i guiï als qui s’inicien.
  6. S’ha de fomentar l’ús i desenvolupament del programari lliure, ja que està servint de suport per a les experiències innovadores, que resulten econòmicament inviables amb eines comercials, i perquè facilita l’accés a les TIC.
  7. La formació del professorat requereix un canvi en les TIC com objecte i com mitjà de formació i ha d’incorporar models pedagògics per a la seva aplicació l’aula.
  8. És necessari incentivar al professorat compromès amb la innovació, no tan sols econòmicament.
  9. Cal fomentar la creació de comunitats professionals model, i xarxes socials que permetin la formació entre iguals, la transmissió de bones pràctiques i el treball cooperatiu.
  10. S’ha de difondre l’ús d’esquemes oberts de propietat intel·lectual i gestió de drets d'autor que fomentin el treball en col·laboració i facilitin l’accés a repositoris de recursos educatius.

Si comparteixes aquesta declaració i vols manifestar-ho així, posa el teu nom (i l’adreça del teu bloc, si en tens) al document de la declaració.

Views: 35

Comments are closed for this blog post

Fes-te la samarreta ja!

gràcies al grup de Serigrafia

© 2020   Created by Centres Públics d'Ensenyament d'Arts Gràfiques.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service