Sol·licituds i termini de presentació
  • A través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament els aspirants tindran a la seva disposició la sol·licitud que hauran de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.
  •  El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 29 de març, ambdós inclosos.
  •  Els aspirants que vulguin substituir la part B2 de la prova per un informe podran fer l'opció per aquest en la sol·licitud de participació, sempre i quan reuneixin alguna de les condicions següents:
  • nomenament en un mateix centre per un mínim de sis mesos entre la data d'inici del primer nomenament d'aquest curs i la data de finalització del nomenament que tinguin vigent el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds.
  • tenir un nomenament anual com a interí o substitut per a aquest curs 2010-2011, i estar acollit a les garanties de continuïtat.
  • haver obtingut informe durant el curs 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 o 2009-2010 i complir les condicions establertes en aquell moment per tenir-lo.

calendari del procediment selectiu
  • El procediment selectiu començarà el 17 de juny de 2011, en què es realitzarà la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. El dia 18 de juny de 2011, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'iniciarà la fase d'oposició.
  • El procediment selectiu (llevat que, per circumstàncies excepcionals, s'autoritzi un altre termini) finalitzarà abans del 16 de juliol de 2011

Més informació al DOGC nº 5833 (9-3-2011) http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5833/11056113.pdf

Views: 123

Comments are closed for this blog post

Fes-te la samarreta ja!

gràcies al grup de Serigrafia

© 2020   Created by Centres Públics d'Ensenyament d'Arts Gràfiques.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service