LA FORMACIÓ COM VIA DE COMPETÈNCIA

Per a aquells que portem temps en el camp de la formació sempre ens ha sorprès la poca implicació del sector productiu amb el sector formatiu.

La desqualificació de la tasca realitzada en els centres de formació, moltes vegades justificada per allunyar-se el que es fa amb el que realment es requereix, ha portat a desconfiar de l'eficàcia de la formació fora de l'entorn productiu.

La formació inicial, dependent de les administracions educatives, ha estat la baula feble en aquesta cadena que ha de moure la incorporació de personal qualificat. D'altra banda, la formació oferta per les administracions laborals ha gaudit de la confiança dels responsables en formació de les diferents empreses i també, possiblement per la facilitat d'accés, dels professionals que acudeixen a ella per a la seva actualització tècnica.

Els tres subsistemes de formació (inicial, ocupacional i contínua) tendeixen a interrelacionar-se prenent com a base les qualificacions professionals. A partir d'aquestes es determinaran continguts per als nous títols de Formació Professional i també seran referència per als Certificats de Professionalitat.

Però el camí no ha fet més que començar. El reconeixement de les competències professionals i la seva validació amb Mòduls i/o Unitats Formatives permetrà la incorporació de personal format i amb titulació acadèmica als centres de treball.

La possibilitat de realitzar itineraris formatius sobre la base de les capacitats personals i les necessitats de l'entorn productiu generarà el creixement de la població qualificada i per tant competent professionalment parlant.

La formació del component humà i l'encertada inversió en components tècnics i productius són les solucions per presentar-se en el sector amb certes garanties d'èxit.

Tradicionalment, per part dels responsables de les empreses, no hi ha hagut dubtes respecte a la necessitat d'invertir en tecnologia. S'entén aquesta com una solució per ser competitiu al mercat. Però no s'ha apostat tan clarament per la inversió en formació. S'accepta com a formació necessària a aquella que està directament relacionada amb el maneig del nou equip o sistema, que de fet no deixa de ser una instrucció per a unes tasques determinades.

La veritable formació, la que aporta la competència professional, s'ha relegat a un segon terme.

Hi ha una preocupació per tenir empreses competitives, però no per tenir operaris competents.

La supervivència en el sector s'ha basat en la competitivitat, la lluita utilitzant la força bruta marcada per la disminució de costos, ajustant a límit, moltes vegades amb conseqüències negatives, els preus. No s'ha cregut en la lluita basada en la formació, a ser competents. La disminució de costos, la productivitat, es garanteix minimitzant la repetició de treballs, minimitzant els temps de realització, oferint al mercat producte econòmic i de qualitat.

I una vegada més entra en joc la importància de la formació. La formació per al lloc de treball és el gran repte de tots els estaments que configuren la indústria. Una formació tècnica de base facilita l'aprenentatge de qualsevol nou procés i situa a qui la posseeix en condicions òptimes per adaptar-se als nous equips i innovacions tecnològiques, així com a una formació més específica.

Views: 30

Comment

You need to be a member of artsgrafiques.org to add comments!

Join artsgrafiques.org

Fes-te la samarreta ja!

gràcies al grup de Serigrafia

© 2019   Created by Centres Públics d'Ensenyament d'Arts Gràfiques.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service