Eines Google

Gràcies al servei gratuït que ofereix Google a les escoles, s’ha habilitat (entre altres serveis) un compte de correu Gmail per a l’alumnat i professorat dels departaments d’arts gràfiques dels centres públics on s’imparteixen cicles formatius de l’especialitat.

logo_gmail.gifAquest comptes pretenen ser permanents, es a dir, que no caduquin i es puguin mantenir de per vida malgrat que l’alumne/a ja no estigui matriculat.

La gestió del domini artsgrafiques.org es fa de forma descentralitzada a cada centre, per tal d’evitar problemes de comptes de correu duplicats a centres diferents, per això les adreces de correu de l’alumnat estaran construïdes de la següent forma.

Nom curt de l’alumne/a + punt + tres lletres segons la població del centre + @artsgrafiques.org

Per exemple:

Un alumne que es diu Josep Martínez Capell
El seu nom curt d’usuari seria la inicial del nom i el seu primer cognom, es a dir: jmartinez
Està matriculat a l’IES Escola del treball de Barcelona, o sigui: bcn
La seva adreça de correu seria:

jmartinez.bcn@artsgrafiques.org

A les adreces de correu del professorat no es fa constar el centre ja que el nombre reduït de professors i professores de l’especialitat fa relativament senzilla la seva gestió i així també s’evita que si hi ha canvis de destinació es perdi el compte de correu del curs anterior i els missatges que contingui.

COM ACCEDIR AL CORREU ELECTRÒNIC D’ARTSGRAFIQUES.ORG?

Per accedir a la finestra de validació per al correu electrònic només cal clicar a ‘Correu electrònic’ a l’apartat ‘Eines Google’ de la barra superior.

Fes-te la samarreta ja!

gràcies al grup de Serigrafia

© 2022   Created by Centres Públics d'Ensenyament d'Arts Gràfiques.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service